Visi Sekolah

Sunday, March 23, 2014

Visi, Misi, Objektif & Matlamat SMK Pahi


Visi 

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA


Misi 

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

Objektif 

 MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF

MELAKSANAKAN PdP SECARA BERKESAN

MENGHASILKAN KECEMERLANGAN DALAM SEMUA KEGIATAN KOKURIKULUM
YANG DIPERTANDINGKAN

MELAHIRKAN PELAJAR BERFIKIRAN ARAS TINGGI, DINAMIK, DAN BERDAYA
SAING

MEMBUDAYAKAN DEDIKASI, KREATIVITI TINGGI, INOVASI, DAN BERAKHLAK
MULIA DALAM KALANGAN MURID, GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

PEMBESTARIAN WARGA SEKOLAH DALAM SEMUA TUGAS


Matlamat 

MENJADIKAN SEKOLAH SEBAGAI PUSAT MELAHIRKAN PELAJAR YANG CEMERLANG DALAM ASPEK INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI


0 comments: