Visi Sekolah

Tuesday, April 1, 2014

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Ganti PMR.Antara Penambahbaikan PBS Baru 2014 : 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) masih diteruskan dengan tiga penambahbaikan berkuatkuasa 1 April.
1.    Pertama, Dokumen Standard Prestasi (DSP) digantikan dengan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid sekaligus menyelesaikan masalah guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens yang banyak. Sedangkan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid hanya berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid.
2.    Kedua, Guru tidak lagi perlu mengisi data penguasaan murid menerusi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) secara online. Sebaliknya, guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran secara offline. Menerusi PBS baru 2014 juga, peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Tingkatan Tiga akan digantikan dengan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3).
3.    Ketiga, guru tidak lagi menyediakan Fail Perkembangan Murid (FPM) dan melengkapkan Rekod Transit yang tidak jelas sehingga mengganggu tugas mengajar golongan berkenaan. Di mana perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru selepas ini.

 Cara Pelaksanaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)


1.    Bermula tahun 2014, Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) diganti dengan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
2.    Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) akan dilaksanakan di peringkat sekolah
3.    Tiada lagi peperiksaan berpusat untuk pelajar Tingkatan 3 seperti Peperiksaan Menengah RendaH (PMR) sebelum ini
4.    Sistem Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3), pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberi skor terhadap pentaksiran itu berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran yang setara disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).
5.    LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan
6.    Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan
7.    Mata pelajaran Sains, Matematik, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Bahasa Arab, Cina, Tamil, Iban dan Kadazandusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja
8.    Mata pelajaran Sejarah dan Geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis, ujian amali, projek, kajian lapangan atau kajian kes

 Cara Kemasukan ke SBP, MRSM, SMKA, SMT, Vokasional Berdasarkan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
§  Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) termasuk Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan Kolej Vokasional akan ditentukan berdasarkan keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) & juga Ujian Psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka
§  Pihak sekolah akan memaklumkan keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) seseorang pelajar pada akhir tahun, pelajar boleh mohon slip keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) untuk ke mana-mana sekolah berasrama penuh contohnya.

0 comments: