Visi Sekolah

Thursday, October 15, 2015

SPL KPM Modul Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) – 2015


Modul Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) – 2015

Berikut adalah penambahbaikan yang sedang dibuat oleh Pihak Admin SPL KPM.

Penambahbaikan sedang dilaksanakan bagi membolehkan pengguna merekodkan aktiviti PPB menerusi aplikasi SPLKPM.

Ianya melibatkan aktiviti-aktiviti berikut:
1. Aktiviti PLC
2. Aktiviti Bimbingan dan Pementoran (B&P)
3. Penyelidikan & Kajian Tindakan
4. Penulisan dan pengkaryaan di Luar Bidang Tugas
5. Program sandaran dan sangkutan Organisasi Luar KPM
6. Sumbangan Lain Bukan Profesional/ Aktiviti Kesukarelaan
7. Peningkatan Akademik

Proses daftar aktiviti PPB dilaksanakan menerusi modul individu dan disokong oleh SULDP/ Pegawai Latihan di organisasi masing-masing.

Aktiviti PLC : didaftarkan oleh Ketua Kumpulan
Aktiviti B&P : didaftarkan oleh Mentor
Aktiviti 3 - 7 : didaftarkan oleh individu menerusi modul - 'Pembelajaran Kendiri'

Pada masakini aktiviti PPB yang dinyatakan di atas masih belum dikira sebagai 'Bilangan Hari Berkursus'. Namun maklumat tersebut akan diambil kira dalam pengiraan Mata Kredit.

Sekian. 

Admin 26. 08. 2015

0 comments: