Visi Sekolah

Wednesday, April 8, 2015

Julat Gred PT3 dan SPM 2015 Mengikut SAPS


JULAT GRED MENENGAH RENDAH 2015 (PT3)  - SAPS
                              
Tarikh
Perkara
Keterangan
09/02/2015 
Julat Gred Menengah Rendah Untuk Tahun 2015 
85 - 100 --> A
70 -- 84 --> B
60 -- 69 --> C
50 -- 59 --> D
40 -- 49 --> E
01 -- 39 --> F
00 --------> TH

Jika semua subjek mendapat E masih dikira Menguasai, tetapi jika ada walaupun 1 subjek mendapat F maka keputusannya Tidak Menguasai. 


JULAT GRED MENENGAH ATAS 2015  (SPM)    - SAPS    
                                     
Tarikh
Perkara
Keterangan
09/02/2015 
Julat gred MA Untuk Tahun 2015. 
Berikut ialah Julat Gred MA yang baru:
90 - 100 --> A+
80 - 89 ---> A
70 - 79 ---> A-
65 - 69 ---> B+
60 - 64 ---> B
55 - 59 ---> C+
50 - 54 ---> C
45 - 49 ---> D
40 - 44 ---> E
01 - 39 ---> G
00 - 00 ---> TH 0 comments: